Blottar fallgroparna vid begagnatköp och erbjuder fakta om begbilar.

Fordonsskatt - fakta och tips

Fordonsskatten beräknas utifrån en fast och en rörlig komponent. Den rörliga komponenten beror på fordonets koldioxidutsläpp. Vägverket kommer sannolikt att höja beloppen för fordonskatt från 2011.

Fordonsskatt är den skatt som motordrivna fordon som framförs på allmänna vägar måste betala. Skatten är samma oberoende av hur mycket bilen körs. Fordonsskatt för diesel bilar är vanligtvis något högre än fordonsskatt för bensindrivna fordon.

Beräkna fordonsskatt

Räkna ut fordonsskatt för ditt fordon utifrån följande tabell:

  • För alla fordon gäller ett grundbelopp på fordonsskatten om 360 kr (gäller fordonsskatt 2009). Detta grundbelopp gäller således fordonskatt för både dieselbilar och bensinbilar. Därtill kommer en vägtrafikregisteravgift på 43 kr.
  • Förutom grundbeloppet tillkommer en koldioxiddel på 15 kr/gram koldioxidutsläpp utöver 100 gram/km. Detta gäller bensinbilar. För andra drivmedel gäller 10 kr/gram.
  • Fordonsskatt för t.ex. en Volvo V70 (bensin) med utsläpp på 215g/kilometer beräknas enligt nedan:
  • 215 (utsläpp) -100 (avdrag) x 15 kr = 1725 + 360 (grundbelopp) + 43 (registerhållningsavgift). Totalt 1725 +360 +43 = 2128 kr/år

Vägverket höjer fordonsskatt

Från och med 2011 kommer Vägverket (eller Transportstyrelsen som myndigheten numera heter) höja den rörliga delen från 15 kr till 20 kr för bensindrivna bilar.

När betalas fordonsskatt?

Slutsiffran på ditt registreringsnummer talar om när du ska betala fordonsskatt; samma princip tillämpas som vid bestämning av period för kontrollbesiktning.

Se även