Blottar fallgroparna vid begagnatköp och erbjuder fakta om begbilar.

Transportstyrelsen - fakta och tips

Transportstyrelsen har huvudsakligen hand om tillståndsprövning och Vägverkets körkortstjänster. Myndigheten är en sammanslagning av en handfull tidigare statliga myndigheter.

Transportstyrelsen är en ny myndighet som övertagit väsentliga uppgifter som tidigare låg på Vägverkets bord. Följande ansvarsområden sköts numera av Transportstyrelsen:

  • Tillståndsprövning.
  • Utfärdande av körkort.
  • Transportstyrelsen fordon – Vägverkets fordonsportal (däribland bilregistret) har överförts till Transportstyrelsen i oförändrad skepnad.
  • Ansvaret för utfärdande av trängselskatt kommer troligtvis att ligga hos Transportstyrelsen.

Samtliga uppgifter och ansvarsområden på transportstyrelsen se

Transportstyrelsen se är myndighetens officiella webbplats – det fysiska huvudkontoret är däremot beläget i Norrköping, men viktiga kontor finns även i Örebro och Borlänge. Transport styrelsen bildades så sent som 1 januari 2009 och drivs i samarbete mellan följande myndigheter:

  • Luftfartsstyrelsen
  • Järnvägsstyrelsen
  • Sjöfartsinspektionen
  • Trafikregistret (bilregistret)

Transportstyrelsen får inte ge ut uppgifter enligt personuppgiftslagen. Myndigheten har däremot tillgång till alla ägaruppgifter till alla registreringsnummer som utfärdats efter centraliseringen av bilregistret 1972. Från den 1/1 2010 har myndigheten hand om länsstyrelsernas körkortsuppgifter. Det finns även funderingar om att skapa ett nytt centralt trafikverk, som har hand om alla trafikfrågor. Detta skulle i så fall innebära slutet för Transportstyrelsen.