Blottar fallgroparna vid begagnatköp och erbjuder fakta om begbilar.

Ägarbyte bil - fakta och tips

Ägarbyte på bil anmäls på baksidan av fordonets registreringsbevis. Detta skickas sedan in till Transportstyrelsen. Vissa uppgifter om köparen är obligatoriska i anmälan.

Du som har köpt eller sålt ett fordon måste anmäla ett ägarbyte. Anmälan om ägarbyte för bil skickas till Transportstyrelsen på särskild blankett (baksidan på det senast utfärdade registreringsbeviset).

Viktigt att tänka på vid ägarbyte av bil

En anmälan om ägarbyte på personbil är i regel okomplicerad och kräver ingen inblandning av ”tredje part”. Tänk dock på följande:

  • Din anmälan om ägarbyte ska vara transportstyrelsen tillhanda senast tio dagar efter försäljning. På så sätt registreras rätt överlåtelsedatum.
  • Den tidigare ägaren ansvarar för bilen tills ägarbyte skett enligt officiell tolkning. Det innebär bl.a. att den nya ägaren kör hem bilen på den gamla ägarens försäkring, eftersom ägarbytet vanligtvis inte hunnit registreras i samband med överlåtelsen.
  • Bilhandlare anmäler i regel ägarbyte direkt till Transportstyrelsen. Du som säljer ett fordon till bilhandlare behöver inte använda registreringsbeviset.

Uppgifter i anmälan om ägarbyte

En anmälan om ägarbyte av fordon måste innehålla följande:

  • Den nya ägarens personnummer.
  • Köparens för- och efternamn.
  • Köparens adress (i Sverige!).
  • Överlåtelsedatum.
  • Säljarens och köparens namnteckning.