Blottar fallgroparna vid begagnatköp och erbjuder fakta om begbilar.

Vägverket - fakta och tips

Vägverket har idag huvudsakligen ansvar för att förvalta vägnätet. Vägskyltar och snöröjning är delmoment som ligger på Vägverkets ord, medan Transportstyrelsen ansvarar för bilregistret och landets centrala databas med registreringsnummer.

Vägverket är en myndighet som agerar inom statens ram – dess syfte är främst att se över vägnätet i landet. Transportstyrelsen har sedan 2009 övertagit en del av det ansvar som tidigare låg på Vägverkets bord, bl.a. utfärdande av körkort och fordonsuppgifter (bilregistret).

Vägverket inte längre huvudman för bilregistret

Vägverket är inte längre huvudman för statens bilregister – myndigheten ansvarar istället för följande delmål i trafik- och transportfrågor:

  • Upprätthållande av vägnät.
  • Säkerhet på vägarna (däribland nollvisionen)
  • Regional utveckling

Vägverket har även hand om andra angelägenheter inom transportområdet, däribland följande:

  • Vägverket produktion – heter numera Svevia
  • Vägverket trängselskatt – administrering av trängselskatt i Stockholm
  • Vägverket ansvarar för vägskyltar på allmän väg

Vägverkets fulla ansvarsområde tillgängligt på vv se

Vägverkets officiella webbplats är vv se (inte vägverket se). Följande uppgifter har överlåtits till Transportstyrelsen:

  • Bilregistret – ansvaret ligger inte längre hos Vägverket. Med hjälp av registreringsnummer kan man via Transportstyrelsen få uppgifter om olika fordon
  • Vägverket körkort – samtliga körkortsuppgifter och möjlighet att boka förarprov
  • Vägverket fordon – fordonstjänsterna har numera ny huvudman

Vägverket har totalt ansvar för att förvalta 98 000 km av det totala vägnätet i Sverige.