Blottar fallgroparna vid begagnatköp och erbjuder fakta om begbilar.

Bilprovningen - fakta och tips

Svensk bilprovning genomför kontrollbesiktningar på motorfordon och släpvagnar. Slutsiffran i registreringsnumret talar om när besiktning ska ske.

Bilprovningen – eller AB svensk bilprovning som aktiebolaget heter – bildades 1963 i samband med att besiktning av motorfordon och släpkärror blev obligatorisk. År 1970 bestämde sig svensk bilprovning för att besiktiga alla fordon efter två års ibruktagande. Tunga fordon, däribland lastbilar och bussar, måste dock besiktigas varje år oavsett ålder. Idag besiktigas nya fordon efter tre år, nästa gång efter ytterligare två år och sedan årligen enligt regeln: 3, 2, 1, 1.

Svensk bilprovning på internet

På bilprovningen se – kan man som privatperson boka bilbesiktning för sitt motorfordon eller släp. Man kan också boka tid för registreringsbesiktning av importerat fordon – i dessa fall gör bilprovningen – förutom en besiktning – även en. s.k. ursprungskontroll av fordonet. På bilprovningens hemsida finns prisinformation och checklista inför bilbesiktningen. Bilprovningen har all statistik om motorfordon – kolla gärna vad som gäller för ditt fordon via länken besiktningsstatistik i vänstermenyn.

Boka besiktning online

På svensk bilprovning kan du boka tid för besiktning på nätet förutsatt att du matar in registreringsnummer och lösenord (bestående av de fyra sista siffrorna i fordonsägarens personnummer). Besiktning hos svensk bilprovning kan genomföras på alla orter där bilprovningen finns. Svensk bilprovning tillåter inte tidsbeställning för registreringsbesiktning på nätet; sådan måste alltid göras på telefon. Enbart utvalda besiktningsstationer är kvalificerade att utföra denna typ av besiktningar.

När besiktiga bilen?

Slutsiffran på ditt registreringsnummer talar om när bilbesiktningen ska äga rum. Följande besiktningsperioder gäller för olika slutsiffror:

  • Slutsiffra 1 - november – mars.
  • Slutsiffra 2 – december – april.
  • Slutsiffra 3 – januari – maj.
  • Slutsiffra 4 – februari – juni.
  • Slutsiffra 5 – maj – september.
  • Slutsiffra 6 – juni – oktober.
  • Slutsiffra 7 – juli – november.
  • Slutsiffra 8 – augusti – december.
  • Slutsiffra 9 - september – januari.
  • Om fordonet har slutsiffran 0 ska bilbesiktning göras hos svenska bilprovningen under perioden oktober – februari.

Från och med 2010 har AB svensk bilprovning inte längre ensamrätt om kontrollbesiktningarna. Besiktningar kan således utföras av godkända privata aktörer.