Blottar fallgroparna vid begagnatköp och erbjuder fakta om begbilar.

Fordonsskatt diesel - fakta och tips

Dieselbilar beskattas hårdare än bensindrivna fordon. Men den politiska debatten vittnar om kommande skattelättnader för dieseldrivna fordon. Dieseldrivna miljöbilar har redan fått omfattande skattelättnader.

Dieselbilar beskattas avsevärt mycket högre än motsvarande bensindrivna fordon. Fordonsskatten för dieselbilar består av följande standardkomponenter:

  • Grundbelopp på 360 kr plus administrativ avgift på 43 kr för upprätthållande av vägtrafikregistret.
  • Koldioxiddel – denna beräknas på samma sätt för dieselbilar som för bensindrivna fordon. 15 kr per gram koldioxidutsläpp. Avgiften på 15 kr/gram tas ut för utsläpp överstigande 100 gram/km.

Dieselfordon beskattas hårdare

Förutom ovanstående tillkommer en s.k. miljö- och bränslefaktor vid beräkning av fordonsskatt för bilar som drivs med diesel. Denna faktor är vanligtvis högre än summan av grundbeloppet och den rörliga utsläppsdelen. Detta leder till att det totala beloppet blir betydligt högre för dieslar än för bensindrivna fordon.

Äldre dieselbilar grunden för den högre skatten

Anledningen till att dieselbilar beskattas högre är att äldre dieselmodeller- som tidigare låg till grunden för skatteberäkningar - släpper ut fler skadliga partiklar än bensindrivna fordon. Dagens dieselbilar är emellertid betydligt miljövänligare – men staten har ännu inte hunnit anpassa skattesatserna därefter. Många europeiska länder har genomfört omfattande skattelättnader på dieseldrivna fordon. Det finns därför skäl att anta att Sverige följer denna trend – inom några år kommer den faktiska nivån av koldioxidutsläpp utgöra grunden för beräkning av fordonsskatten. Nuvarande miljö- och bränslefaktor kommer med all sannolikhet att slopas.

Se även