Blottar fallgroparna vid begagnatköp och erbjuder fakta om begbilar.

Bilregistret - fakta och tips

Bilregistret hjälper dig att hitta information om andra fordon. Med hjälp av registreringsnummer och behörighetskod får du bl.a. uppgifter om tidigare ägare – via telefon och sms.

Bilregistret har en hundraårig historia. Myndigheten upprättades 1905 och hade i uppgift att förse fordon med ett s.k. igenkänningsmärke, motsvarande dagens registreringsskyltar. Bilarna försågs senare med registreringsskyltar, som till en början hade lokal anknytning – begynnelsebokstaven i registreringsnumret visade i vilket län fordonsägaren var bosatt och man fick således göra en omregistrering om man bytte bostadsort, utanför länet.

Bilregistret - olika ägare och huvudmän

Fram till år 1972 var länsstyrelserna i respektive län ansvariga för bilregistret. Samma år centraliserades bilregistret och alla nya fordon försågs med ett centralt registreringsnummer – utan lokal anknytning – av dagens typ med tre bokstäver och tre siffror. Det nya, centrala bilregistret existerar fortfarande. Till skillnad från många andra länder kan ägarbyte ske smidigt - utan omregistrering - i Sverige.

Vägverket tilldelas ansvaret för bilregistret

Under 1992 blev Vägverket – istället för länsstyrelsen - den myndighet som fick huvudansvaret för bilregistret. Bilregistret innehåller uppgifter om registreringsnummer, fordonsägare, antal tidigare ägare och år för första ibruktagande.

Bilregistret sms

Uppgifter från bilregistret kan numera fås genom att skicka sms till 72503. Det går även att ringa Bilregistret direkt. Dagens bilregister administreras av den relativt nya myndigheten Transportstyrelsen. Myndigheten erbjuder följande tjänster inom ramen för följande områden:

  • Uppgifter om egna fordon – behörighetskod (finns på det senast utfärdade registreringsbeviset) och personnummer behövs.
  • Bilregistret – vem äger bilen. Bilregistret har information om ägarbyte och ägare till annat fordon (registreringsnummer och verifieringskod behövs).
  • Bilregistret finns på Transportstyrelsens hemsida (inte bilregistret se eller bilregister se).
  • Bilregistret ger information om tidigare ägare (vanligtvis finns uppgifter om tre tidigare ägare lagrade i databasen).
  • Bilregistret ger fakta om avställning av fordon.
  • Svenska bilregistret har, liksom bilregister i övriga nordiska länder, information om ursprungsland till samtliga registrerade fordon i de fall dessa importerats till Sverige.

Vägverket har således inte ansvar för dagens centrala bilregister – denna information hittar du istället på transportstyrelsen se.