Blottar fallgroparna vid begagnatköp och erbjuder fakta om begbilar.

Fordonsskatt tabell - fakta och tips

Fordonskatten för nya bensinbilar kan enkelt räknas ut enligt den tabell som presenteras på denna sida. Bilens koldioxidutsläpp är avgörande för skattens storlek (förutsatt att bilen tillverkats före 2006).

Under rubriken fordonsskatt på denna sida ser du en tabell som du kan använda för att beräkna fordonsskatten på din bil. Denna tabell kan enbart användas för beräkning av fordonsskatt för bensindrivna bilar. Dina koldioxidutsläpp har således avgörande betydelse för hur stor skatten blir. Ditt fordons koldioxidutsläpp finns på bilens registreringsbevis.

Koldioxidutsläpp bestämmer fordonskatten

Fordonsskatten för bensindrivna bilar består av en fast och en rörlig del, där den senare beräknas utifrån nivån av koldioxidutsläpp. Tidigare var vikt och drivmedelsslag avgörande för beloppets storlek; en tung, dieseldriven bil beskattades således högre än en lätt bensinbil. Skatten för bilar tillverkade innan 2006 beräknas fortfarande enligt denna modell. I framtiden kommer troligtvis koldioxidutsläppen vara avgörande för skattens storlek. Fordonets vikt och drivmedlets typ kommer sannolikt att ha ringa påverkan på beloppet.

Rabatt på fordonsskatt i glesbygden

Du som bor i vissa glesbygdskommuner har tidigare fått avdrag på fordonsskatten – inget talar ännu för att detta avdrag kommer att slopas. Avdraget på 384 kr gäller än så länge i ett tjugotal glesbygdskommuner.

Se även