Blottar fallgroparna vid begagnatköp och erbjuder fakta om begbilar.

Jämföra bilförsäkringar - fakta och tips

Att jämföra bilförsäkringar – särskilt om jämförelsen görs online – ställer stora krav på dig som kund. Det viktigaste är att du gör en rättvis jämförelse – kolla således noga upp villkoren för försäkringen.

Jämför gärna bilförsäkringar online – nätet vimlar av olika försäkringsjämförande sidor. Du som jämför bilförsäkringar bör emellertid tänka på följande:

  • Jämför bilförsäkringar med samma villkor – kolla t.ex. upp att försäkringarna som jämförs täcker samma årliga körsträcka.
  • Har försäkringarna samma självrisk? Premien är låg för en försäkring med hög självrisk – av naturliga skäl. Finns det speciella restriktioner mot unga förare, särskilda fördelar med att bo på landsbygden osv.?
  • Har bilförsäkringarna i din jämförelse samma skydd? Jämför således inte en helförsäkring med en halvförsäkring.
  • Sist men inte minst – ta gärna del av information om olika försäkringsbolag från kunder som råkat ut för olyckor. Så länge inga skador uppstår är alla parter nöjda och glada – men olika försäkringsbolag är olika flexibla om skadan väl skulle vara framme. Hur lång är t.ex. hanteringstiden för ärendet? Hur värderas skadade fordon? Anses t.ex. tre år gamla bilar vara ”nya” i försäkringsbolagens värdering? I så fall är värderingen generös.

Rättvis jämförelse viktig

Det kan inte nog betonas att en rättvis jämförelse av bilförsäkringar är nödvändig. Många försäkringar tecknas pga. slarv; kunden har helt enkelt jämfört en helförsäkring med en halvförsäkring och således tecknat den billigare. Besvikelsen kan sedan bli stor när man inte får det försäkringsskydd man förväntat sig.

Se även